Xã hội   Giáo dục

Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Cập nhật ngày: 28/05/2019 - 17:39

BTNO - Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh vừa ký ban hành Công văn số 1067 gửi Phòng GD&ĐT các huyện/thành phố, các trường THPT, Phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Theo đó, lịch thi được điều chỉnh cụ thể như sau:

Ngày thi

Buổi thi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ bắt đầu làm bài

1/6/2019

SÁNG

 

NGỮ VĂN

(không chuyên)

120 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

 

TIẾNG ANH

(không chuyên)

60 phút

10 giờ 15

10 giờ 30

CHIỀU

 

TOÁN

(không chuyên)

120 phút

14 giờ 00

14 giờ 05

 

2/6/2019

 

(dành cho thí sinh có đăng kí dự thi vào trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha)

SÁNG

 

NGỮ VĂN

(chuyên)

150 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

 

TOÁN

(chuyên)

150 phút

7 giờ 05

7 giờ 10

CHIỀU

 

VẬT LÝ

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

HÓA HỌC

(chuyên)

120 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

SINH HỌC

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

TIẾNG ANH

(chuyên)

150 phút

13 giờ 25

13 giờ 30

 

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các lãnh đạo các Hội đồng coi thi tuyển sinh vào lớp 10 cập nhật và thông báo rộng rãi đến học sinh, cha mẹ học sinh và báo cáo lãnh đạo địa phương để tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Nhã Trúc