Kinh tế   Kinh tế

Điều chỉnh quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 16/01/2021 - 15:11

BTNO - Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Khu Công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Bảo Tâm

Trong văn bản gửi Bộ KH&ĐT và UBND tỉnh Tây Ninh hôm 12.1, Thủ tướng đồng ý giảm diện tích Khu công nghiệp Chà Là, huyện Dương Minh Châu từ 200 ha xuống 42,19 ha; đưa Khu công nghiệp Thanh Điền với diện tích 166 ha tại xã Thanh Điền, huyện Châu Thành và Khu công nghiệp Hiệp Thạnh với diện tích 250 ha tại ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp; bổ sung Khu công nghiệp Hiệp Thạnh với diện tích 573,81 ha tại ấp Đá Hàng và ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo, quy mô diện tích, vị trí đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp; đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và khả năng tích hợp của phương án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong nội dung quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoạch; không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch.

Chịu trách nhiệm báo cáo HĐND tỉnh Tây Ninh xem xét thông qua và quyết nghị việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp này trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Tây Ninh được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 53/NQ- CP và điều chỉnh bổ sung theo mục 18 Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14.7.2020 theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, cập nhật các quy hoạch có liên quan trên địa bàn để đảm bảo không chồng lấn giữa các quy hoạch; giám sát việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu công nghiệp, đảm bảo diện tích đưa ra khỏi quy hoạch khu công nghiệp được sử dụng đúng mục đích, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trong khu vực quy hoạch khu công nghiệp hiện hữu bị đưa ra khỏi quy hoạch theo quy định của khoản 5 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3 Điều 69 Luật Quy hoạch.

Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan; thực hiện đồng bộ việc quy hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hoá thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp; Có giải pháp ổn định đời sống và xây dựng phưong án hỗ trợ việc làm, đào tạo nghề cho người dân, người lao động bị ảnh hưởng.

Tiếp thu ý kiến các bộ, ngành liên quan; đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đối với phần diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê cỏn lại chưa lấp đầy; triển khai đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả nguồn lực đât đai và đảm bảo tính khả thi của quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn, tránh không phát triển được một số khu công nghiệp đã có trong quy hoạch như thời gian vừa qua.

Hy Uyên