Điều tử tế dễ thương trên cung đường leo núi

Điều tử tế dễ thương trên cung đường leo núi
Điều tử tế dễ thương trên cung đường leo núi
Điều tử tế dễ thương trên cung đường leo núi
Điều tử tế dễ thương trên cung đường leo núi

Bài, ảnh: Hoà Khang

Thiết kế: Ngọc Trâm