BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đình chỉ hoạt động 3 cơ sở hành nghề y dược tư nhân

Cập nhật ngày: 12/06/2014 - 07:37

Trước đó, trong hai ngày 9-10.6, Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Tây Ninh tiến hành kiểm tra 10 cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành TP.Tây Ninh kiểm tra hoạt động tại một nhà thuốc.

Qua kiểm tra các cơ sở về chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, nguồn thuốc, hạn dùng của thuốc, danh mục thuốc cấm lưu hành, việc niêm yết giá thuốc; việc thực hiện và duy trì chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” đối với cơ sở bán lẻ thuốc đã đạt chuẩn GPP; việc quản lý và bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất; quy chế chuyên môn và hành nghề theo phạm vi chuyên môn cho phép… Kết quả, nhìn chung các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân, đoàn đã phát hiện và lập biên bản nhắc nhở các cơ sở phải khắc phục ngay những hạn chế trong hoạt động, thực hiện tốt các quy định Nhà nước trong lĩnh vực hành nghề; đồng thời đề nghị đình chỉ hoạt động 3 cơ sở kinh doanh thuốc và khám chữa bệnh ở các địa phương trên vì vi phạm nhiều quy định, như: không có giấy phép hoạt động, không có chứng chỉ hành nghề…

Đoàn cũng hướng dẫn các cơ sở bán lẻ thuốc tiếp tục thực hiện các tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc”, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Quế Hương