Đình Hiệp Ninh

Thềm đình vẫn là những viên gạch bát được xây trần, tạo thành 5 bậc cấp. Đến nay về cơ bản vẫn là như vậy. Nhìn vào bậc cấp gạch, chợt giật mình vì đã biết bao dấu chân người đã bước lên, sau 121 năm.

Đình Hiệp Ninh
Đình Hiệp Ninh

Bài, ảnh: Trần Vũ (còn tiếp)

Thiết kế: Ngọc Trâm