Đình Hiệp Ninh-vàng xưa còn đến bây giờ

 

Đấy là đình Hiệp Ninh- ngôi kiến trúc được Bộ Văn hoá - Thể thao & Du lịch xếp hạng là Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đình Hiệp Ninh-vàng xưa còn đến bây giờ

Bài, ảnh: Nguyễn

Thiết kế: Ngọc Trâm