BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giang: Trồng tre chống sạt lở dòng sông

Cập nhật ngày: 24/01/2010 - 05:49

Thực hiện theo kế hoạch của Tỉnh Đoàn Tây Ninh, về việc thực hiện công trình thanh niên trồng tre chống sạt lở bờ sông Vàm Cỏ, Đoàn thanh niên huyện Gò Dầu đã tiến hành khảo sát tình hình thực tế ở địa phương huyện và đã chọn xã Cẩm Giang làm nơi thực hiện công trình.

Có hơn 20 đoàn viên Xã đoàn Cẩm Giang đã vượt 2 km đường sông, trồng 200 gốc tre mỡ, với chiều dài khoảng 1.000 mét dọc bờ sông thuộc địa bàn ấp Cẩm Bình. Công trình trồng tre giúp các bạn trẻ và nhân dân địa phương nhận thức sâu sắc hơn về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên đất. Qua đó vận động các hộ dân có đất dọc theo dòng Vàm Cỏ chăm sóc số tre đã được trồng và tiếp tục trồng tre thêm ở những nơi có nguy cơ bị sạt lở.

Nguyễn Bình