BAOTAYNINH.VN trên Google News

Doanh nghiệp là lực lượng đi đầu xoá đói giảm nghèo

Cập nhật ngày: 15/10/2009 - 06:11

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là lực lượng tin cậy, đi đầu trong công tác hỗ trợ người nghèo, góp phần giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty và doanh nghiệp (DN) tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”.

Đây là thời điểm cả nước đang hướng đến "Ngày vì người nghèo" 17.10 cũng như Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17.10 – 18.11 và tiến tới chương trình thường niên “Nối vòng tay lớn” năm 2009. Hội nghị là dịp để đánh giá hơn 9 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 62 huyện), kết quả các TĐ, TCT, DN hỗ trợ các huyện nghèo. Từ đó, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tiếp tục thực hiện hiệu quả NQ 30a của Chính phủ.

Kết quả hỗ trợ các huyện nghèo

Năm 2009, Chính phủ đã tạm ứng 1.550 tỷ đồng (mỗi huyện 25 tỷ đồng) để triển khai thực hiện ngay các công trình, dự án; 500 tỷ đồng đầu tư cho 121 cụm xã, 1.000 tỷ đồng thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg về nhà ở, 180 tỷ đồng cho trồng mới theo mức của Nghị quyết 30a dự án 5 triệu ha rừng đối với 61 huyện nghèo…

Về chính sách nhà ở cho hộ nghèo, đến nay với sự hỗ trợ của Nhà nước, của các DN, Quỹ Vì người nghèo các địa phương và đóng góp của nhân dân, các huyện đã khởi công xây dựng trên 52.000 căn nhà/77.300 căn (đạt gần 68% kế hoạch), trong đó gần 15.000 nhà đã bàn giao cho hộ nghèo sử dụng. Qua kiểm tra ở một số địa phương, việc hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo được thực hiện nghiêm túc với kế hoạch chi tiết và phân công trách nhiệm cụ thể. Nhìn chung, các huyện đều tập trung chỉ đạo quyết liệt và phấn đấu đến Tết Canh Dần 2010 cơ bản hoàn thành mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho người nghèo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện NQ 30a, 62 huyện nghèo đã nhận được sự giúp đỡ thiết thực của các DN. Một số DN đã tình nguyện nhận giúp đỡ nhiều huyện nghèo, tiêu biểu như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận giúp đỡ 6 huyện, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (5 huyện), Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (4 huyện), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (4 huyện), các DN còn lại nhận giúp đỡ từ 1 – 2 huyện.

Các DN đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện NQ 30a của đơn vị, xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, tìm hiểu nhu cầu của địa phương và thoả thuận với địa phương nội dung hỗ trợ, tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu: hỗ trợ địa phương xoá trên 54.000 nhà dột nát (chiếm 70% nhu cầu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn 62 huyện) với tổng số tiền gần 400 tỷ đồng. Có 17 DN đã nhận hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo và bố trí việc làm cho họ; hỗ trợ học bổng, học phí cho học sinh cử tuyển; xây dựng trung tâm đào tạo nghề; xây dựng nhà máy tại huyện nghèo để tạo việc làm và thu hút lao động tại chỗ…

Tuy nhiên, vẫn còn một số DN chậm thực hiện các nội dung đã cam kết hỗ trợ huyện nghèo, một số địa phương chưa chủ động liên hệ, đề xuất nhu cầu hỗ trợ và phối hợp với doanh nghiệp.

Tập trung xoá nhà dột nát trước Tết Nguyên đán 2010

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới được Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng lưu ý là cần tập trung xoá nhà dột nát cho người nghèo trước Tết Nguyên đán 2010. Phó Thủ tướng đề nghị các DN giúp đỡ đào tạo lao động tại địa bàn trở thành lực lượng lao động cho chính DN mình; đào tạo lao động địa phương để xuất khẩu lao động; thành lập DN tại địa bàn... 

Theo Phó Thủ tướng, an sinh xã hội và xoá đói giảm nghèo là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm. Tuy hiện nay mức thu nhập bình quân trên cả nước đạt 1.000 USD/năm nhưng vẫn còn 30% dân số chỉ đạt mức 300USD/năm, 40% dân số ở mức 500USD/năm. Đất nước đã phải dành cả 1 năm (2009) để kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, vì vậy, năm 2010 là giai đoạn cần tập trung mọi nỗ lực để phục hồi tăng trưởng kinh tế, tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội tốt hơn tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc, để năm 2011 chắc chắn lấy lại được đà tăng trưởng với bước đi vững chắc.

Phó Thủ tướng cho rằng, DN là lực lượng tiên phong, tin cậy, đi đầu trong công tác hỗ trợ người nghèo góp phần xoá đói giảm nghèo. Với tinh thần năng động, sáng tạo và văn hoá, các DN không chỉ giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ duy trì tăng trưởng kinh tế mà còn giải quyết những vấn đề an sinh xã hội khác. Thành công của Việt Nam trong xoá đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội là đã tạo được sự đồng thuận trong toàn dân, tập hợp được lực lượng khá mạnh các DN và toàn xã hội hưởng ứng phong trào này.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc vận động toàn xã hội làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, cùng với đó là công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực này cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

(Theo chinhphu.vn)