BAOTAYNINH.VN trên Google News

Doanh nghiệp sản xuất 1 ca được giảm 20% giá điện giờ cao điểm

Cập nhật ngày: 21/08/2009 - 08:53

Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thực hiện xử lý giá điện giờ cao điểm theo đề nghị của Bộ Công thương, giảm giá điện giờ cao điểm 20% so với giá hiện hành, đối với các doanh nghiệp (DN) sản xuất 1 ca, sử dụng điện từ cấp điện áp 35 KV trở xuống. (Văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về giá điện giờ cao điểm)

Việc xác định doanh nghiệp sản xuất 1 ca được căn cứ vào biểu đồ phụ tải sử dụng điện thực tế tháng 6.2009 của doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện sẽ từ 1.9.2009 đến thời điểm áp dụng điện theo cơ chế thị trường.

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, DN sản xuất 1 ca chịu ảnh hưởng lớn nhất của việc áp dụng giá điện giờ cao điểm sáng do các DN này từ trước tới nay chưa phải trả giá điện cao điểm khi sử dụng vào giờ cao điểm. Có khoảng 13,2 - 15,17% tổng số doanh nghiệp có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm trên 20%. Đây chủ yếu là những DN sản xuất 1 ca, sản xuất tập trung trong giờ hành chính và sử dụng công suất phần lớn vào giờ cao điểm. 

Cũng theo số liệu tính toán cho thấy, số các DN có mức tăng tỷ lệ tiền điện giờ cao điểm dưới 10% chiếm phần lớn trong tổng số DN được khảo sát.

(Theo chinhphu.vn)