Tổ chức lại hoạt động sản xuất trong trạng thái “bình thường mới”:

Doanh nghiệp thận trọng, từng bước triển khai

 

UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm theo dõi, quản lý và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với công nhân của công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạm dừng hoạt động, trở về địa phương theo đúng quy định…

Doanh nghiệp thận trọng, từng bước triển khai

Bài, ảnh: Tấn Hưng

Thiết kế: Ngọc Trâm

Mục tiêu Kế hoạch số 3676/KH-UBND ngày 21.10.2021 của UBND tỉnh:

Bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của nhân dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép từng bước đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới trong điều kiện mới thích ứng linh hoạt, an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Bảo đảm sự thống nhất trong thực hiện quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát dịch bệnh, giữ vững thành quả phòng, chống dịch, không để dịch bùng phát trở lại vượt tầm kiểm soát, tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của nhân dân dần trở lại tình trạng bình thường mới.