BAOTAYNINH.VN trên Google News

Doanh nghiệp tự nguyện đóng góp 4 tỷ đồng để làm cầu

Cập nhật ngày: 28/02/2009 - 08:57

Ông Tăng Văn Dần, đại diện Doanh nghiệp vận tải tư nhân Đặng Quang Vinh và Doanh nghiệp vận tải tư nhân Cường Phát (trụ sở trên đường CMT8, phường 3, TXTN) vừa gởi văn bản đến UBND tỉnh Tây Ninh và Sở Giao thông Vận tải về việc “Tự nguyện đóng góp tài chính vào ngân sách tỉnh để sửa chữa, nâng cấp cầu Suối Dây, huyện Tân Châu”.

Văn bản của ông Dần cho biết: “Để góp phần vào sự thực hiện việc phát triển tỉnh nhà, nhất là huyện Tân Châu rất cần thiết mở rộng hệ thống đường sá để hàng hoá được giao lưu dễ dàng từ huyện Tân Châu về tỉnh và các thành phố lân cận, tôi nhận thấy sự mở rộng tuyến đường và cầu Suối Dây cần nâng cấp là rất cần thiết cho nhu cầu này. Tôi trân trọng kính đề nghị quý UBND tỉnh và Sở GTVT cùng các doanh nghiệp vận tải tư nhân thuộc tỉnh Tây Ninh nên hợp tác xây dựng con đường này và nhất là cầu Suối Dây. Riêng về hai doanh nghiệp vận tải tư nhân mà tôi đại diện sẽ tự nguyện đóng góp một số tiền là 4 tỷ đồng cho việc nâng cấp cầu Suối Dây”.

Ông Tăng Văn Dần đề nghị, nếu được UBND tỉnh và Sở GTVT chấp thuận việc ông ủng hộ 4 tỷ đồng để làm cầu Suối Dây, ông sẽ nộp tiền cho đơn vị tiếp nhận làm 2 lần. Khi công trình bắt đầu thực hiện, ông Dần giao 2 tỷ. Khi công trình thực hiện được khoảng 50%, ông sẽ giao 2 tỷ đồng còn lại. Nếu kinh phí đầu tư nâng cấp cầu Suối Dây cao hơn số tiền ông đóng góp, thì phần còn lại sẽ do Nhà nước và các doanh nghiệp vận tải khác đóng góp thêm.

Ông Dần tha thiết: “Đề nghị này rất mong UBND tỉnh sớm chấp thuận và tổ chức một buổi họp bao gồm các doanh nghiệp vận tải tư nhân cùng các ban ngành có liên quan để thực hiện công trình nâng cấp cây cầu Suối Dây. Ngoài sự tự nguyện đóng góp trên, doanh nghiệp vận tải tư nhân chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp thêm tiền, tài chính cho các công trình khác nữa trong tương lai của tỉnh để đáp ứng kịp thời sự phát triển kinh tế tỉnh nhà theo chính sách mà Chính phủ đã đề ra: Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

BẢO TÂM – ĐỨC AN