Độc đáo “vườn hoa trên mây”

Độc đáo “vườn hoa trên mây”
Độc đáo “vườn hoa trên mây”
Độc đáo “vườn hoa trên mây”
Độc đáo “vườn hoa trên mây”
Độc đáo “vườn hoa trên mây”

Bài, ảnh: Tường Linh

Thiết kế: Ngọc Trâm