Văn hóa - Giải trí   Giới thiệu sách

“Đôi mắt” trong sáng tạo và phê bình văn học nghệ thuật 

Cập nhật ngày: 21/07/2019 - 10:27

BTN - Phát hành theo hệ thống Tủ sách xã, phường, thị trấn nên tựa đề “Đôi mắt trong sáng tạo và phê bình văn học nghệ thuật” của cuốn sách có vẻ như là một tác phẩm "kén" người đọc.

Tuy nhiên, phần đầu của lời nhà xuất bản đã khẳng định “Văn học nghệ thuật có vai trò quan trọng đối với quá trình hình thành và hoàn thiện phẩm chất đạo đức và nhân cách của con người. Đây là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hoá, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người, có tác dụng đặc biệt trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm, nhân cách đạo đức cho các thế hệ công dân”. Điều này cho thấy cuốn sách rất đáng tham khảo để có những định hướng, nâng cao năng lực cảm thụ nhất định khi tiếp cận tác phẩm. 

Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành tháng 12.2015, tập hợp 20 bài viết từ chuyên mục Bình luận - phê phán trên Báo Nhân Dân, nêu một số mặt hạn chế, yếu kém và những vấn đề cần khắc phục của các loại hình văn học nghệ thuật hiện nay, nhằm thúc đẩy sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Lâu nay, gần gũi với quần chúng nhất vẫn là hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Về đề tài này sách có bài viết “Những lệch lạc về thẩm mỹ trong nghệ thuật biểu diễn” của tác giả Hồng Trang. Tác giả đã chỉ ra những yếu kém, những “hạt sạn” làm “nhức mắt, đau tai” người thưởng thức trước những loại nhạc chợ, nhạc chế lời không ra lời, giai điệu không ra giai điệu được ca sĩ trình bày với phong cách khác người nhằm thu hút đám đông. Bàn về đời sống âm nhạc còn có các bài viết “Sân khấu ca nhạc đang hướng về đâu?” của tác giả Nguyễn Sĩ Đại; “Thị hiếu của công chúng trẻ và âm nhạc thị trường” của tác giả Thuỵ Du...

 Trên lĩnh vực sáng tác văn thơ có những bài viết phê bình, phân tích rất sâu sắc như “Một kiểu du nhập lý thuyết văn học để trang sức” của tác giả Việt Quang; “Hiện đại hay hậu hiện đại” của tác giả Nguyễn Văn Dân; “Hoạt động xuất bản- SOS !” của tác giả Thành Nam; “Tây hoá như thế chỉ làm phai nhạt và mất bản sắc” của tác giả Anh Thi…

 Sách còn có những bài viết như “Nghệ sĩ luôn đồng hành, gắn bó với Tổ quốc, với nhân dân”,  “Để văn hoá soi đường cho quốc dân đi”, “Vai trò của báo chí, văn học nghệ thuật trong việc xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam” của các tác giả Nguyễn Sĩ Đại, Trần Hoàng Sơn, Nguyễn Hữu.

VĂN TÀI