Đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp 

Cập nhật ngày: 20/08/2018 - 22:35

BTNO - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo đổi mới và tăng cường công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp.

Tư vấn chọn nghề và học nghề cho bộ đội xuất ngũ- Ảnh minh hoạ.

UBND tỉnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp theo Công văn số 3540/UBND-KGVX ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh; truyền tải một cách đầy đủ, hiệu quả về vị trí, vai trò, chính sách của hệ thống giáo dục nghề nghiệp đến người dân, doanh nghiệp và các chủ thể liên quan trong xã hội.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn; chỉ đạo cơ quan quản lý giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại địa phương phối hợp với ngành Giáo dục triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trung học theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”.

Giới thiệu về ứng dụng Chọn nghề - Chọn trường trên thiết bị di động do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cung cấp đến các trường THCS, THPT để học sinh, phụ huynh biết và có thêm kênh thông tin tìm hiểu đầy đủ hơn về giáo dục nghề nghiệp, với các nội dung cụ thể như: mô tả nghề, các nhiệm vụ chủ yếu của nghề, vị trí việc làm của nghề, các ngành/ nghề liên quan, các mô đun môn học chính, yêu cầu đối với người học, ai phù hợp với nghề nào, chi phí đào tạo, danh sách các cơ sở đào tạo, cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, thu nhập bình quân, triển vọng phát triển... (tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng tại Website: http://gdnn.gov.vn Menu Tài nguyên/Văn phòng).

Thùy Anh