Đội nắng, lướt sóng mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng

Đội nắng, lướt sóng mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng
Đội nắng, lướt sóng mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng
Đội nắng, lướt sóng mưu sinh trên hồ Dầu Tiếng

Bài, ảnh: Tường Linh

Thiết kế: Ngọc Trâm