BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đổi rác thải lấy tập, bánh

Cập nhật ngày: 18/05/2014 - 05:56

Tham gia chương trình có trên 100 học sinh của Trường tiểu học Xã Phan. Với tên gọi “Vì môi trường xanh”, các học sinh kêu gọi nhau thu gom các loại rác thải sinh hoạt hàng ngày trong gia đình (gồm chai nhựa, vỏ lon bia, lon nước ngọt, tập sách cũ...) sau đó đem đổi lấy tập hoặc bánh của Chi đoàn.

Sau khi phân loại rác và đem đổi cho chương trình, các em được nhận lại tập hoặc bánh.

Trong đợt phát động này, Chi đoàn đã thu gom rác thải của các em học sinh và bán được 100.000 đồng. Số tiền này sẽ được đưa vào quỹ của Chi đoàn để mua tập, bánh cho những lần tổ chức sau.

Chương trình Đổi rác thải nhằm hướng dẫn cho các em học sinh những kiến thức về môi trường, từ đó giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi để các em cùng tham gia vào công tác bảo vệ môi trường ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Chi đoàn khối Đảng đã tổ chức chương trình Đổi rác thải lấy tập, bánh ở 3 điểm trường học trong huyện. Đầu năm học 2014-2015, Chi đoàn sẽ tiếp tục tổ chức tại những điểm trường khác trong huyện Dương Minh Châu.

HT