Kinh tế   Nông thôn mới

Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông

Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông
Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông
Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông
Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông
Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông
Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông
Đổi thay vùng nông thôn mới Trường Đông

Bài, ảnh: Tường Linh

Thiết kế: Ngọc Trâm