Pháp luật   Tin tức

Đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư

Cập nhật ngày: 09/11/2017 - 09:34

BTN - Ngày 30.10.2017, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Công an.

Các nội dung đơn giản hoá trong Nghị quyết 112/NQ-CP gồm: lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; lĩnh vực tổ chức cán bộ; lĩnh vực chính sách; lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân; lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú.

Ðiều đáng chú ý và được sự quan tâm, đồng tình rất lớn của người dân đối với nghị quyết của Chính phủ đó là việc bãi bỏ các thủ tục về sổ hộ khẩu, giấy CMND trong quản lý dân cư để thống nhất việc quản lý bằng mã số định danh cá nhân. Ở nhóm thủ tục đăng ký thường trú sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là “sổ hộ khẩu” và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thay thế bản khai nhân khẩu, phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu bằng một biểu mẫu mới bao gồm nội dung về thay đổi về nơi đăng ký thường trú, nơi ở hiện nay và các thông tin về công dân có thay đổi so với thời điểm khai phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có), giảm tải các thông tin đã khai thác được trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ðồng thời, bỏ “giấy chuyển hộ khẩu” và giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh đối với trẻ em đăng ký thường trú. Cùng với việc bỏ sổ hộ khẩu, các thủ tục như tách sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ hộ khẩu, cấp đổi sổ tạm trú, gia hạn tạm trú… cũng được bãi bỏ. Tương tự, với phương án được Chính phủ thông qua, các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng minh nhân dân (9 số) đang được thực hiện tại công an cấp tỉnh, cấp huyện cũng sẽ được bãi bỏ.

Như vậy, sau khi bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, người dân sẽ sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến cá nhân. Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành 30.10.2017.

Ðể thực hiện phương án này, Chính phủ giao Bộ Công an căn cứ nội dung phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính được Chính phủ thông qua nghị quyết này, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kim Hương