Đơn thư bạn đọc chưa được các cơ quan chức năng trả lời

Cập nhật ngày: 27/12/2009 - 05:37

Thời gian qua, Báo Tây Ninh đã chuyển đơn thư bạn đọc đến các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết những đơn. Tuy nhiên, ngoài phần lớn các đơn thư đã được trả lời đầy đủ theo quy định, vẫn còn một số đơn thư chưa được hồi âm từ phía cơ quan có trách nhiệm. Đó là: 

- UBND huyện Bến Cầu:

+ Đơn của ông Lâm Văn Sanh, bà Lâm Thị Phượng, bà Lâm Thị Xứng, ngụ 137 khu phố 1, nội ô thị trấn Gò Dầu (chuyển đơn ngày 2.4.2009);

+ Đơn của ông Phạm Văn Ky, ngụ ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 7.4.2009);

+ Đơn của ông Nguyễn Văn Đực, ngụ Thuận Hoà, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 16.6.2009);

+ Đơn của bà Phan Thị Lệ Chi, ngụ ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 29.9.2009).

- UBND xã Bàu Đồn: Đơn của ông Nguyễn Văn Sinh, ngụ ấp 2, xã Bàu Đồn, huyện Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 22.9.2009).

- Sở Y tế tỉnh Tây Ninh: Thư thắc mắc của bà Dương Kim Hồng, ngụ tổ 2, ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, thị xã TN (chuyển đơn ngày 15.9.2009).

- Uỷ ban kiểm tra Thị uỷ: Đơn của bà Nguyễn Kim Mai, công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Minh, thị xã TN (chuyển đơn ngày 15.9.2009).

- Thanh tra Công an tỉnh Tây Ninh: Đơn của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, ngụ ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân  Châu (chuyển đơn ngày 9.6.2009).

- UBND tỉnh Tây Ninh:

+ Đơn của ông Cao Văn Trọng, ngụ tổ 1, ấp Tân Hiệp, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 8.7.2009);

+ Đơn của ông Trần Thanh Hưng, ngụ tổ 2, ấp Tân Cương, xã Tân Hà, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 8.7.2009);

+ Đơn của ông Võ Ngọc Giàu, ngụ ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 4.8.2009);

+ Đơn của Nguyễn Thị Cẩm Nhung, ngụ ấp Xóm Mới I, xã Trí Bình, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 29.9.2009);

+ Đơn của ông Phạm Văn Ky, ngụ ấp Phước Tây, xã Long Phước, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 29.9.2009);

+ Đơn của bà Nguyễn Thị Dài, ấp Phước Long I, xã Phan, huyện Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 13.8.2009);

+ Đơn của ông Phạm Văn Yên, ngụ ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành (chuyển đơn ngày 13.8.2009);

+ Đơn của Đặng Hoàng Minh, khu phố Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, TXTN (chuyển đơn ngày 3.11.2009);

+ Đơn của Đặng Thị Gấm, khu phố 3, phường 1, TXTN (chuyển đơn ngày 17.11.2009);

+ Đơn của Đặng Văn Tỷ, ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (chuyển đơn ngày 3.11.2009);

+ Đơn của Lê Thị Thu Hồng, khu phố 1, phường 1, thị xã TN (chuyển đơn ngày 17.11.2009).

- Công an huyện Dương Minh Châu:

+ Đơn của ông Nguyễn Văn Hiền, ấp Thuận An, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 27.10.2009);

+ Đơn của ông Nguyễn Văn Giản, ấp Ninh An, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 3.11.2009).

- TAND huyện Bến Cầu: Đơn của ông Nguyễn Văn Hai, ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 3.11.2009).

- UBND huyện Tân Châu:

+ Đơn của ông Trần Văn Đố, ngụ tổ 2, khu phố 1, thị trấn Tân Châu (chuyển đơn ngày 3.6.2009);

+ Đơn của bà Nguyễn Thị Bé, ngụ ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 16.6.2009).

Báo Tây Ninh rất mong sớm nhận được hồi âm từ phía cơ quan hữu quan để kịp thời thông tin giải đáp cho bạn đọc.

PHÒNG CTBĐ