Đơn thư bạn đọc đã chuyển đến cơ quan chức năng nhưng chưa được trả lời

Cập nhật ngày: 11/07/2011 - 10:17

Trong 6 tháng đầu năm 2011, Báo Tây Ninh đã chuyển đến các cơ quan chức năng một số đơn thư bạn đọc. Tuy nhiên, ngoài phần lớn các đơn thư đã được trả lời đầy đủ theo quy định, vẫn còn một số đơn thư chưa nhận được hồi âm từ phía cơ quan có trách nhiệm. Chúng tôi xin nêu những cơ quan chức năng sau đây chưa phản hồi những đơn thư thắc mắc, khiếu nại của người dân do Báo TN chuyển đến:

- UBND huyện Gò Dầu: Đơn của ông Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Văn Chum, ấp Trâm Vàng, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (chuyển đơn ngày 3.3.2011); Lê Thanh Nguyên, ấp Trâm Vàng 2, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu (chuyển đơn ngày 14.4.2011).

- UBND huyện Dương Minh Châu: Đơn của bà Nguyễn Thị Thoả, khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 18.1.2011); Biện Thị He, ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện DMC (chuyển đơn ngày 23.5.2011).

- UBND huyện Hoà Thành: Đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, ngụ ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, huyện Hoà Thành (chuyển đơn ngày 26.1.2011).

- UBND huyện Châu Thành: Đơn Mai Văn Bẻn, ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 18.1.2011); Phan Văn Mười, ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 23.2.2011); Lê Văn Trường, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 5.5.2011); Nguyễn Hoàng Tuấn, Hà Văn Bay, ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 17.5.2011).

- UBND huyện Trảng Bàng: Đơn của bà Trần Thị Nô, ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 18.1.2011).

- UBND huyện Bến Cầu: Đơn của ông Trần Văn Thương, ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 15.3.2011); Lê Thị Hưởng, ấp Bảo, xã Long Giang, huyện Bến Cầu (chuyển đơn ngày 14.4.2011).

- UBND thị xã Tây Ninh: Đơn của ông Khưu Công Phú, ngụ khu phố 2, phường 1, thị xã TN (chuyển đơn ngày 14.4.2011).

- UBND huyện Tân Châu: Đơn của bà Nguyễn Ngọc Sương, ngụ ấp Cây Khế, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 22.3.2011); Nguyễn Thị Thanh Muôn, ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Thành, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 29.3.2011).

- UBND tỉnh TN: Đơn của ông Dương Văn Tâm, ngụ ấp Phước Lợi 1, xã Suối Đá, huyện DMC (chuyển đơn ngày 14.4.2011); Nguyễn Thị Giàu, khu phố 3, thị trấn DMC (chuyển đơn ngày 23.5.2011).

- Thanh tra huyện Hoà Thành: Đơn của ông Trần Văn Lẻ, Lê Thị Lợi, ấp Hiệp Long, xã Hiệp Tân, Hoà Thành (chuyển đơn ngày 22.2.2011).

- Thanh tra tỉnh TN: Đơn của bà Hồ Thị Ngọc Loan, ngụ ấp Bình Hoà, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng (chuyển đơn ngày 15.3.2011).

- Công an thị xã Tây Ninh: Đơn của bà Trần Thị Thu, ngụ ấp Ninh Lộc, xã Ninh Sơn, thị xã TN (chuyển đơn ngày 14.4.2011); Nguyễn Thị Thu Tài, ngụ ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, Thị xã (chuyển đơn ngày 5.5.2011). 

- Công an Tân Biên: Đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ ấp 3, xã Suối Dây, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 17.5.2011); Trương Thị Út, khu phố 3, thị trấn Tân Biên (chuyển đơn ngày 23.5.2011); Nguyễn Thị Hoàng, ngụ khu phố 3, thị trấn Tân Châu (chuyển đơn ngày 9.6.2011).

- Công an huyện Dương Minh Châu: Đơn của ông Nguyễn Thanh Trà, ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu (chuyển đơn ngày 10.2.2011).

- Công an huyện Châu Thành:  Đơn của ông Trần Văn Giấy, ấp Long Phú, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 31.5.2011).

- Thanh tra Công an TN: Đơn của bà Lê Thị Ngọc Diễm, ấp Bình Linh, xã Chà Là, huyện DMC (chuyển đơn ngày 22.3.2011); Trần Thị Bách, ấp Suối Bà Chiêm, xã Tân Hoà, huyện Tân Châu.

- Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ Châu Thành: Đơn của bà Nguyễn Thuỳ Trang, GV Trường TH Thanh An, xã An Bình, huyện Châu Thành (chuyển đơn ngày 10.5.2011).

- UBND xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu: Huỳnh Thị Đành, ấp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu (chuyển đơn ngày 15.3.2011).

- UBND xã Suối Dây, Tân Châu: Đơn của bà Trần Thị Sỹ, ấp 6, xã Suối Dây, huyện Tân Châu (chuyển đơn ngày 5.5.2011).

Báo Tây Ninh rất mong sớm nhận được hồi âm từ phía cơ quan hữu quan để kịp thời thông tin giải đáp cho bạn đọc.

PHÒNG CTBĐ