Đồng bào Khmer rộn ràng chuẩn bị đón Tết Chol Chnam Thmay năm 2024

Đồng bào Khmer rộn ràng chuẩn bị đón Tết  Chol Chnam Thmay năm 2024
Đồng bào Khmer rộn ràng chuẩn bị đón Tết  Chol Chnam Thmay năm 2024
Đồng bào Khmer rộn ràng chuẩn bị đón Tết  Chol Chnam Thmay năm 2024
Đồng bào Khmer rộn ràng chuẩn bị đón Tết  Chol Chnam Thmay năm 2024

Bài, ảnh: Thành Huỳnh Đức

Thiết kế: Hữu Nhân