BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồng chí Tập Cận Bình tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XX 

Cập nhật ngày: 23/10/2022 - 14:03

Sáng 22/10, trong phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XX gồm 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, 133 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XX. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XX.

Đồng chí Tập Cận Bình tại phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX ngày 22/10. (Ảnh: Reuters)

Ngoài đồng chí Tập Cận Bình, hai ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa XIX tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XX là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế. Ngoại trưởng Vương Nghị tiếp tục có tên trong Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.

Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân Đại (Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Uông Dương và Phó Thủ tướng Hàn Chính không tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XX.   

Xã trưởng Tân Hoa xã Phó Hoa và Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc Thận Hải Hùng đều được bầu làm ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương khóa XX.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu cũng đã thông qua Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng. Các đại biểu cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội XX.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Tổng Bí thư Tập Cận Bình tuyên bố Đại hội thành công tốt đẹp. Đại hội xác định: từ nay, nhiệm vụ trung tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đoàn kết, dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong nước hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hóa kiểu Trung Quốc.

Đại hội cũng nhấn mạnh, an ninh quốc gia là nền tảng của sự phục hưng dân tộc, ổn định xã hội là tiền đề của đất nước cường thịnh. Cần kiên định quán triệt quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, lồng ghép bảo vệ an ninh quốc gia vào cả quá trình công tác các mặt của đảng và nhà nước, kiện toàn hệ thống an ninh quốc gia, tăng cường năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định xã hội.

5 năm tới được xác định là thời kỳ then chốt mở ra quá trình xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại gồm 2 giai đoạn của Trung Quốc, tức từ năm 2020-2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa và từ năm 2035 đến giữa thế kỷ đưa Trung Quốc trở thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và tươi đẹp.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX sẽ tiến hành phiên họp toàn thể lần thứ nhất (Hội nghị Trung ương 1 khóa XX) vào ngày 23/10.  Trong phiên họp này, Ban Chấp hành Trung ương khóa XX sẽ bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị. Sau đó cùng ngày, các ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc sẽ ra mắt tại Đại lễ đường Nhân dân.

Được tổ chức 5 năm một lần, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi đất nước bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra từ ngày 16 – 22/10. Tham dự Đại hội có tổng cộng 2.296 đại biểu đại diện cho hơn 96 triệu đảng viên và hơn 4,9 triệu tổ chức đảng cấp cơ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc./.

Nguồn dangcongsan