BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự kiến danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2012: 116 dự án, khái toán hơn 5.700 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 02/03/2012 - 12:35

(BTNO) – Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) vừa trình UBND tỉnh xem xét dự thảo Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2012. Theo đó, có 116 dự án chuẩn bị đầu tư, khái toán tổng mức đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng.

Theo Sở KH - ĐT, hiện các dự án đang triển khai thi công năm 2012 có tổng vốn đầu tư 5.181 tỷ đồng, đến ngày 31.12.2011 đã cấp phát 1.514 tỷ đồng, bố trí kế hoạch năm 2012 là 1.093 tỷ đồng. Nhu cầu vốn cần để hoàn thành các công trình đang triển khai thực hiện kể từ năm 2013 và các năm sau là 2.574 tỷ đồng. Các dự án đã có quyết định phê duyệt đầu tư, chưa bố trí vốn thực hiện là 1.438 tỷ đồng. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư phải bố trí chuyển tiếp từ năm 2011 sang, khái toán lên đến 4.111 tỷ đồng. Như vậy, nhu cầu vốn đầu tư của tỉnh từ năm 2013 trở đi để thực hiện hoàn thành các dự án đang triển khai và các dự án chuẩn bị đầu tư chuyển tiếp là rất lớn, với tổng vốn 8.123 tỷ đồng.  

Sở KH - ĐT cho biết, nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án từ năm 2013 trở đi là rất lớn trong khi nguồn vốn trái phiếu chính phủ lại không bố trí cho các dự án mới. Đặc biệt là các dự án giao thông, nguồn vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu ngày càng hạn hẹp (giai đoạn 2012 – 2015, mỗi năm cả hai nguồn này khoảng 330 tỷ đồng). Nguồn vốn ngân sách tỉnh đầu tư hằng năm cũng chỉ khoảng 900 tỷ đồng.

Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu niên Tây Ninh – dự án có tổng mức đầu tư gần 64 tỷ đồng sắp được hoàn thành, dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động cuối tháng 3.2012  

Từ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Sở KH-ĐT đề nghị bố trí chuyển tiếp các dự án thuộc danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2011. Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư mới phải là các dự án thúc đẩy phát triển KT- XH thuộc danh mục dự án trọng điểm, dự án phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng giao thông giai đoạn 2011 – 2015; Các dự án y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao và các công trình phúc lợi sử dụng nguồn vốn Xổ số kiến thiết; Một số dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở, trang thiết bị làm việc của các sở, ban, ngành tỉnh do yêu cầu bức xúc như công trình không đáp ứng nhu cầu làm việc, cải cách hành chính, xuống cấp hư hỏng nặng.

Đối với một số dự án do khả năng nguồn vốn có hạn, chưa thực sự bức xúc hoặc có thể thực hiện bằng hình thức kêu gọi đầu tư, huy động các nguồn lực xã hội, Sở KH-ĐT đề nghị không đưa vào danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2012.

Như vậy, dự kiến trong số 116 dự án chuẩn bị đầu tư có 48 dự án chuyển tiếp và 68 dự án mới. Khái toán tổng mức đầu tư 5.716 tỷ đồng, gồm có 4.111 tỷ đồng của các dự án chuyển tiếp, 1.605 tỷ đồng của các dự án mới.

Trong số 68 dự án mới chuẩn bị đầu tư năm 2012, chỉ riêng hai dự án giao thông là đường 788 và đường Kà Tum – Tân Hà đã “ngốn” đến 640 tỷ đồng (thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2015).

Đ. Hoàng Thái