BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự kiến nâng cấp, mở mới nhiều tuyến đường ở Thị xã

Cập nhật ngày: 26/12/2013 - 03:49

Để chia sẻ lưu lượng giao thông trên các tuyến đường tỉnh cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông, trong quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Một tuyến đường được thi công làm mới ở Thị xã

(BTN) - Theo Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh, trên địa bàn Thị xã không có các tuyến đường (cấp) huyện. Tuy nhiên với nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, đồng thời để chia sẻ lưu lượng giao thông trên các tuyến đường tỉnh cũng như đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông, trong quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (đang trình duyệt) dự kiến xây dựng các tuyến đường huyện trên địa bàn Thị xã. Các tuyến đường này có thể được mở mới hoàn toàn hay được nâng cấp từ các tuyến đường xã.

Cụ thể, Thị xã dự kiến sẽ có các tuyến đường cấp huyện được mở mới sau: Đường Kênh Tây - Thạnh Trung dài 4km, bắt đầu tại điểm giao với đường cặp kênh (tại ấp Tân Phước, xã Tân Bình) và kết thúc tại điểm giao với đường Thạnh Đông - Tân Lập (ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tân). Đường Kênh Tây - Thạnh Trung có vai trò kết nối dân cư 2 xã Thạnh Tân và Tân Bình, chia sẻ một phần lưu lượng trên tuyến đường tỉnh 793. Tuyến được hình thành từ việc nâng cấp tuyến 2,2km đường xã của xã Tân Bình (đường tổ 15 dài 1,1km và đường tổ 17 dài 1,1km) và mở mới một đoạn 1,8km. Từ nay đến năm 2015 sẽ tiến hành cắm mốc lộ giới. Giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiến hành mở mới toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, lộ giới 30m.

Đường Thạnh Đông - Tân Lập là trục ngang chính có chiều dài 10,4km, bắt đầu tại ranh huyện Dương Minh Châu (ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân) và kết thúc tại ranh huyện Tân Biên (ấp Tân Lập, xã Tân Bình). Tuyến đường này có vai trò khá quan trọng trong việc thông thương giữa các xã ở phía Bắc Thị xã. Khi hình thành, đây cũng là tuyến đường ngắn nhất đi đến huyện Tân Biên và huyện Tân Châu của người dân ở 2 xã Thạnh Tân, xã Tân Bình, tăng cường mối giao lưu giữa khu nội thị và ngoại thị. Dự kiến đường hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 2020, đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, lộ giới 30m.

Đường Thạnh Đông - Giồng Cà có chiều dài 11,9km, điểm đầu giao với đường Thạnh Đông - Tân Lập (tại ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân) và kết thúc tại ranh huyện Châu Thành (ấp Kinh Tế, xã Bình Minh). Tuyến đường được hình thành từ việc nâng cấp 4,1km đường xã và mở mới thêm 7,8km. Từ nay đến năm 2015 sẽ tiến hành cắm mốc lộ giới. Giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiến hành mở mới toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, lộ giới 30m.

Đường huyện 785 - Giồng Cà bắt đầu từ chỗ giao với đường tỉnh 785 chạy dọc lên phía Bắc và kết thúc tại ranh huyện Tân Biên (tại ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh). Tuyến này có chiều dài 8,9km, được hình thành từ việc nâng cấp đường Giồng Cà 1 dài 6,95km và đường Đồng Cỏ 1 dài 1,4km, đồng thời mở mới thêm 0,6km kết nối vào đường 785. Tuyến đường đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, lộ giới 30m.

Đường 798 - Bàu Lùn, bắt đầu tại điểm giao với đường 798 và kết thúc tại ranh huyện Tân Biên (tại ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh). Tuyến có chiều dài 4,1km, hình thành từ việc nâng cấp 3,9km đường xã Trà Tuông - Bàu Lùn và mở mới một đoạn 0,2km. Từ nay đến năm 2015 sẽ tiến hành cắm mốc lộ giới. Giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiến hành mở mới toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, lộ giới 30m.

Đường Thạnh Tân - Tân Châu, dài 2km, bắt đầu tại điểm giao với đường Thạnh Đông - Giồng Cà, chạy về hướng Tây, giao với đường Thạnh Đông - Tân Lập và kết thúc tại ranh huyện Tân Châu (giao với đường 1 của huyện Tân Châu), hình thành từ việc nâng cấp 0,4km đường xã (đường Xe Sâu của xã Thạnh Tân) và mở mới một đoạn 1,6km. Từ nay đến năm 2015 sẽ tiến hành cắm mốc lộ giới. Giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tiến hành mở mới toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp IV, mặt nhựa rộng 7m, nền 9m, lộ giới 30m. Tuyến đường này hình thành sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông của người dân Thị xã và người dân huyện Tân Châu.

HOÀNG ĐÌNH BẢO