Văn hóa - Giải trí   Về Tây Ninh

Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát
Du ngoạn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

Bài, ảnh: Đại Dương

Thiết kế: Ngọc Trâm