Kinh tế   Kinh tế

Dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách xã hội 11 tháng đầu năm đạt 2.831,3 tỷ đồng 

Cập nhật ngày: 08/12/2021 - 11:14

BTNO - Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) tỉnh linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành chính sách tín dụng phù hợp.

Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã linh hoạt triển khai các giải pháp điều hành chính tín dụng phù hợp.

Huy động và giải ngân kịp thời các nguồn vốn vay ưu đãi theo các chương trình, góp phần giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người dân. Qua 11 tháng năm 2021, các chỉ tiêu về huy động vốn và dư nợ cho vay của Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay cho người dân.

Tính đến hết ngày 30.11.2021, tổng nguồn vốn huy động  của Chi nhánh NHCSXH tỉnh đạt 2.841,9 tỷ đồng, tăng 156,3 tỷ đồng so đầu năm (tỷ lệ 5,82%); tổng dư nợ cho vay 16 chương trình tín dụng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh 2.831,3 tỷ đồng, tăng 151 tỷ đồng so đầu năm (tăng 5,63%), đạt 79% so kế hoạch năm 2021. Trong đó, nợ quá hạn và nợ khoanh là 20,13 tỷ đồng, chiếm 0,71%/tổng dư nợ, tăng 2,7 tỷ đồng so đầu năm.

Nợ quá hạn12,4 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,44%/tổng dư nợ, so với đầu năm tăng 3,4 tỷ đồng (tăng 0,11%). Qua đợt 2 xử lý nợ rủi ro năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã xử lý được 6 tỷ 286triệu triệu đồng nợ gốc của 485 món vay, trong đó, khoanh nợ 5.818, 6 triệu đồng của 407 món vay và đề nghị xóa nợ 467,7 triệu đồng của 78 món vay. Tính đến 30.11.2021, đã có 10 khách hàng vay vốn tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2 với số tiền 313 triệu đồng. Phấn đấu đến cuối năm 2021, tỷ lệ nợ quá hạn được kéo giảm xuống còn 0,28% (giảm 0,06%so với đầu năm).

Trong tháng 10 và 11.2021, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân 177,3 tỷ đồng, giúp 5.930 đối tượng chính sách có vốn kịp thời thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất ổn định cuộc sống.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động cùng cấp nắm bắt tình hình sử dụng lao động trên địa bàn. Đến ngày 30.11.2021, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh đã giải ngân cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 3 doanh nghiệp, số tiền là 13,23 tỷ  đồng/3.966 lượt.

Cụ thể: Công ty TNHH một thành viên Đồng Phước Tây Ninh, số tiền là 1.152,5 triệu đồng/112 lao động (đã giải ngân 3 lần/448 lượt lao động, doanh nghiệp đã vay trả lương ngừng việc cho người lao động đủ 3 tháng lương theo quy định); Tập đoàn Song Tạo (Thành phố Tây Ninh) vay trả lương phục hồi sản xuất, số tiền 70,56 triệu đồng/9 lao động (giải ngân 2 lần/18 lượt lao động) và Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài, số tiền 12,005 tỷ đồng/ 3.500 lao động.

Theo kế hoạch phục hồi sản xuất của Công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài sẽ tiếp tục vay để trả lương phục hồi sản xuất tháng 11.2021, dự kiến vay 33,27 tỷ đồng/9.700 lao động và trả lương tháng 12 dự kiến vay 45,62 tỷ đồng/13.400 lao động. Tổng cộng: 91,238 tỷ đồng/26.600 lượt lao động.

Trong tháng 11, chi nhánh đã đề nghị Ngân hàng CSXH Việt Nam điểu chỉnh giảm các chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, cận nghèo, NTM số tiền 12,7 tỷ đồng (do không còn đối tượng phục vụ) và giảm chương trình cho vay nhà ở xã hội số tiền 4 tỷ đồng (do đến thời điểm hiện tại không còn hồ sơ đề nghị vay của khách hàng, các hồ sơ đủ điều kiện sẽ giải ngân trong tháng 12, số tiền 4,6 tỷ đồng/8 khách hàng, chủ yếu khách hàng mua nhà ở xã hội).

Đồng thời, tăng nguồn vốn cho chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn số tiền 12,7 tỷ đồng. Ước đến 31.12.2021, chi nhánh có dư nợ 2.870  tỷ đồng, so đầu năm tăng 190 tỷ đồng (tỷ lệ 7,1%), đạt 99,8% kế hoạch tăng trưởng năm 2021.

Trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, chi nhánh ngừng giao dịch 178 phiên GDX (tháng 7: 43 phiên; tháng 8:94 phiên; tháng 9:41 phiên) với số lãi phải thu nhưng chưa thu được 17,225 tỷ đồng (tỷ lệ 41,75%), đã làm ảnh hưởng nhiều đế kết quả hoạt động 11 tháng của chi nhánh, nhất là kết quả tài chính.

Trong tháng 10 và 11.2021, chi nhánh thực hiện giao dịch an toàn (về con người, tài sản và hoạt động) 94/94 (100%) đơn vị cấp xã, thực hiện giải ngân 177,3 tỷ đồng, giúp 5.930 đối tượng chính sách có vốn kịp thời thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, phục hồi sản xuất ổn định cuộc sống trong trạng thái bình thường mới; thu nợ 109,5 tỷ đồng; thực hiện thu lãi tháng 10 là 35,78 tỷ đồng, đạt 200,6% lãi phải thu và thu lãi tháng 11 là 28,86 tỷ đồng, đạt 145,2% lãi phải thu (gồm lãi tồn từ tháng7, đến tháng 10 là 9,64 tỷ đồng đã thu được 8,98 tỷ đồng, đạt 93,22%).

Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động nắm bắt tình hình sử dụng lao động và bố trí cán bộ tiếp nhận, hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn để cho vay.

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện việc giảm 10% lãi suất tiền vay của khách hàng còn đang dư nợ trong 3 tháng 10,11 và 12.2021 theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các chương trình tín dụng thuộc nguồn vốn Trung ương và đề nghị UBND tỉnh giảm lãi suất cho vay đối với nguồn vốn ngân sách địa phương cấp tỉnh ủy thác.

Trong tháng 12.2021, chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh dự kiến huy động tăng so với cuối tháng 11 số tiền 15 tỷ đồng (đạt số dư 551 tỷ đồng), tăng 43 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 61,42 % kế hoạch Ngân hàng CSXH Việt Nam giao.

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác thu nợ, thu lãi, vốn tiết kiệm, xử lý kịp thời nợ đến hạn, không để nợ quá hạn mới phát sinh, tích cực phối hợp với các đoàn thể nhận ủy thác, chính quyền cấp xã xử lý có hiệu quả nợ quá hạn, phấn đấu kéo giảm tỷ lệ nợ quá hạn so với đầu năm.

Minh Dương