BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dự thảo Luật Người khuyết tật: Đề cập nhiều hơn đến quyền lợi của người khuyết tật

Cập nhật ngày: 15/05/2009 - 06:28

So với Pháp lệnh 1998, Dự thảo Luật Người khuyết tật (NKT) do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo đề cập nhiều hơn đến quyền lợi của NKT, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của Nhà nước, gia đình, xã hội tạo điều kiện đáp ứng những quyền lợi đó của NKT.

Cả nước hiện có 5,3 triệu NKT, chiếm 6,34% dân số.

Điểm mới nhất là Dự thảo Luật tiếp cận khái niệm quyền được sống độc lập của NKT. Sống độc lập là sống hoà nhập với cộng đồng chứ không phải sống riêng lẻ.

NKT có quyền bình đẳng như các thành viên khác trong xã hội và được hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về đời sống, chăm sóc sức khỏe, chỉnh hình phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, tạo việc làm, sử dụng công trình công cộng, phương tiện giao thông...

Nhà nước bảo đảm cho NKT được khám, chữa bệnh bình đẳng như các thành viên khác trong xã hội. NKT có điều kiện hoàn cảnh kinh tế khó khăn được Nhà nước mua thẻ Bảo hiểm y tế. NKT nặng được miễn, giảm sinh hoạt phí, chi phí đi lại và các chi phí khác trong thời gian điều trị bắt buộc tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

NKT được Nhà nước tạo điều kiện hoặc hỗ trợ tham gia các chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng hoặc dựa vào sự hỗ trợ của gia đình NKT.

Để NKT có nhiều cơ hội được đi học tại các loại hình trường lớp khác nhau, Dự thảo Luật quy định, NKT có thể nhập học muộn hơn so với độ tuổi quy định; được ưu tiên xét tuyển vào học tại các cơ sở giáo dục. Đồng thời, được miễn, giảm học phí, chi phí đào tạo, xét cấp học bổng, hỗ trợ phương tiện và điều kiện học tập.

Dự thảo Luật đề xuất 2 phương án tuyển dụng NKT vào làm việc tại doanh nghiệp. Một là, doanh nghiệp phải nhận 1 tỷ lệ tối thiểu 2% NKT, nếu không nhận đủ tỷ lệ hoặc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mà NKT không có khả năng tham gia phải đóng phí vào quỹ việc làm NKT. Hai là, doanh nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và được hưởng chính sách ưu đãi khi tiếp nhận NKT vào làm việc.

Ngoài ra, Dự thảo Luật cũng có những quy định về tiêu chuẩn công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin và truyền thông... để NKT có thể tiếp cận và sử dụng.

Đáng chú ý, NKT là người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Việt Nam được áp dụng một số điều quy định trong Dự thảo Luật này.

Dự kiến Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2011.

Mời bạn đọc xem toàn văn Dự thảo Luật góp ý.

(Theo chinhphu.vn)