Đưa nước sạch đến với đồng bào dân tộc Khmer xã Tân Đông 

Cập nhật ngày: 14/09/2021 - 14:29

BTNO - Tân Đông là xã biên giới của huyện Tân Châu có đường biên giới tiếp giáp vương quốc Campuchia dài hơn 14km, có khoảng 4.611 hộ dân, trong đó có khoảng 2.011 nhân khẩu là dân tộc Khmer sinh sống tại 3 ấp: Kà Ốt, Suối Dầm, Tầm Phô, chiếm 15,5% dân số toàn xã.

Công trình cấp nước ấp Ka Ốt cung cấp nước sạch đạt chuẩn cho đồng bào Khơ mer ấp Ka Ốt, xã Tân Đông.

Trước đây, đa phần đồng bào dân tộc Khmer sử dụng nguồn nước từ các giếng khoan hoặc trữ nước mưa sử dụng. Nguồn nước sinh hoạt này vừa không bảo đảm vệ sinh vừa thường xuyên thiếu hụt trong mùa khô, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Trước thực trạng đó, việc đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch là vấn đề luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng hàng đầu.

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh, xã Tân Đông có 3 công trình cấp nước do Trung tâm quản lý tại các ấp: Đông Tiến, Tầm Phô và Kà ốt. Có 494 hộ sử dụng nước từ 3 công trình cấp nước tập trung này. Trong đó, Công trình cấp nước ấp Tầm Phô và Kà Ốt có 309 hộ đồng bào dân tộc Khmer sử dụng.

Riêng công trình cấp nước ấp Kà Ốt được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2008, với mục đích cấp nước sạch đạt chuẩn cho đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tại đây. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn giữ tập quán cũ, tỷ lệ các hộ sử dụng nguồn nước sạch từ các công trình cấp nước này khá ít (chỉ đạt 53% theo thiết kế).

Năm 2019, thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày nhằm bảo vệ sức khỏe.

Trong đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ thay đồng hồ nước miễn phí đối với những đồng hồ bị hư hỏng hoặc mờ cho các hộ đã đăng ký sử dụng nước trước đây. Đối với các gia đình có nhà nằm dọc theo đường ống chính sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đấu nối sử dụng nước sạch của Công trình cấp nước ấp Kà Ốt.

Đến nay, đã có 41 hộ đồng bào dân tộc Khmer đăng ký sử dụng và đấu nối lại, nâng tổng số hộ đăng ký sử dụng nước sạch tại Công trình cấp nước ấp Kà Ốt lên 123 hộ. Năm 2020, xã Tân Đông có số hộ dân sử dụng nước đạt QCVN 02:2009/BYT là 3.294/4.611 hộ, đạt 71,44%. Đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu 17.1 trong xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn sẽ tiếp tục phối hợp với UBND xã Tân Đông đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp nhằm tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, cải thiện chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số, dần thay đổi một phần nhận thức về vai trò của nước sạch, sử dụng nguồn nước bảo đảm chất lượng, góp phần tạo ra thói quen sử dụng nước sạch trong sinh hoạt và sản xuất, đẩy lùi các dịch bệnh vì một cộng đồng khỏe mạnh.

Thiện Đức