Dừng phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô

Cập nhật ngày: 08/06/2016 - 10:20

(Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN)

Theo ông Phúc, mặc dù việc phát hành 4.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô, kỳ hạn 5 năm đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua, tuy nhiên, để tiết kiệm chi, giảm nợ công cũng như tránh dàn trải nguồn vốn trong xây dựng cơ bản, thành phố Hà Nội quyết định không huy động nguồn vốn từ trái phiếu mà dùng những nguồn lực đang có để hoàn thành những dự án xây dựng, giao thông quan trọng của Thủ đô theo kế hoạch.

Cũng nằm trong chương trình tiết kiệm chi, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý chi.

Đáng chú ý, Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội đang thực hiện một số biện pháp kiểm soát chi như: sử dụng phần mềm kiểm soát chi qua mạng trực tuyến; triển khai mạng thông tin liên ngành về quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương; kết hợp với các sở ngành liên quan hướng dẫn các đơn vị chi tiêu đúng quy định; kiểm tra việc chi ngân sách của một số đơn vị trên địa bàn...

Theo Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, chi ngân sách trên địa bàn thành phố tính đến ngày 31/5 là 47.496 tỷ đồng; trong đó, chi ngân sách địa phương là 15.487 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt trên 73.000 tỷ đồng, bằng 43,14% so với dự toán; trong đó, thu nội địa trên 66.400 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 5.918 tỷ đồng./.

Nguồn TTXVN/VIETNAM+