Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Được kéo dài thời gian làm việc khi đủ tuổi hưu

Cập nhật ngày: 02/04/2014 - 10:25

Ngày 24-10-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học. Theo đó, giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sĩ đang công tác tại cơ sở giáo dục đại học được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu nếu có nhu cầu, có đủ sức khỏe và cơ sở giáo dục đại học có nhu cầu.

66960201-vnm-2013-5377363-1.jpg

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo nghiêm túc việc thực hiện quy định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện việc kéo dài thời gian làm việc phải theo đúng các nội dung quy định tại Điều 9 của Nghị định 141, đó là: thời gian kéo dài làm việc đối với giảng viên có trình độ tiến sĩ là 5 năm, phó giáo sư là 7 năm và giáo sư là 10 năm. Trong thời gian kéo dài làm việc, người được kéo dài làm việc có quyền đề nghị nghỉ hưu theo quy định.

Thẩm quyền ra quyết định kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư và giảng viên có trình độ tiến sỹ đến tuổi nghỉ hưu thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 15-4-2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo.

Theo ĐL (Pháp luật TP.HCM)