Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh:

Được tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam 

Cập nhật ngày: 05/12/2022 - 10:03

BTNO - Trong 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4.12, tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động xã hội nhân đạo năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh (bìa phải) nhận cờ thi đua của Trung ương Hội trao tặng.

Tham dự hội nghị có gần 190 đại biểu, gồm lãnh đạo Trung ương Hội và đại diện của 48 Tỉnh, Thành hội trong cả nước. Đơn vị Tây Ninh có 6 đại biểu do ông Nguyễn Văn Quá- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh làm trưởng đoàn.

Ông Nguyễn Trọng Đàm- Hội Bảo trợ người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam phát biểu khai mạc và đánh giá những kết quả hoạt động năm 2022. Đồng thời nêu những vấn đề trọng tâm để hội nghị tập trung nghiên cứu đề ra các giải pháp để công tác Hội đạt kết quả tốt nhất trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Trung ương Hội, trong năm 2022, Hội các cấp trong cả nước vận động công tác xã hội từ thiện trị giá gần 560 tỷ đồng. Trong đó, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh vận động hơn 27 tỷ đồng, xép hạng 5/48 tỉnh thành Hội trong cả nước. Với nguồn vận động được, Trung ương Hội, cùng các tổ chức thành viên thực hiện tốt 6 chương trình bảo trợ cùng nhiều hoạt động nhân đạo khác, trợ giúp cho hơn 3 triệu lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và các đối tượng khó khăn khác, tổng trị giá chi hỗ trợ hơn 535 tỷ đồng.

Tại hội nghị, có 27 tập thể được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua năm 2022, 125 tập thể và 190 cá nhân được tặng Bằng khen. Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Tây Ninh vinh dự được tặng Bằng khen và Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong công tác Hội năm 2022”.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, Trung ương Hội tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội nâng cao năng lực hỗ trợ trẻ khuyết tật với 3 chuyên đề gồm: Quyền trẻ em khuyết tật và các chính sách cho trẻ em khuyết tật hòa nhập cộng đồng; Vai trò của Hội với việc thực hiện các quy định pháp luật về Bảo vệ chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; Quyền sức khỏe của NKT và sự tham gia của Hội trong hoạt động trợ giúp y tế, chăm sóc sức khỏe cho NKT.  

Mai Hưng Long - Phước Hải