BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đường 786 đoạn từ xã Long Chữ đến BCHQS huyện Bến Cầu: Mức hỗ trợ về đất cao hơn 30 lần giá đền bù

Cập nhật ngày: 23/01/2010 - 06:03

Nhiều đoạn trên đường 786 hiện đã hư hỏng nặng.

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2823/QĐ/UBND phê duyệt phương án và dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 786 (đoạn từ BCHQS huyện Bến Cầu đến hết địa phận xã Long Chữ, huyện Bến Cầu).

Theo quyết định trên, giá bồi thường và hỗ trợ đất được chia thành nhiều mức, áp dụng cho từng loại đất và từng đoạn khác nhau. Đặc biệt, mức hỗ trợ thêm về đất được ban hành tại quyết định trên rất cao so với giá bồi thường về đất. Có nhiều trường hợp, mức hỗ trợ cao gấp 30 so với mức bồi thường. Theo dự toán, chỉ riêng kinh phí bồi thường, hỗ trợ về đất qua đoạn đường 786 đã nêu lên đến con số “kỷ lục”: trên 122,5 tỷ đồng.

Quyết định số 2823/QĐ/UBND của UBND tỉnh cũng ban hành mức tổng dự toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ về nhà cửa, vật kiến trúc gần 8 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ về hoa màu, cây trái 167 triệu đồng; kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 2 tỷ… Tổng kinh phí dự toán bồi thường, hỗ trợ cho toàn tuyến đường trên gần 145,7 tỷ đồng.

HOÀNG THI