Đường đua đến Nhà Trắng của Trump - Biden

Trump và Biden sẽ có ba buổi tranh luận được truyền hình trực tiếp trước ngày bầu cử vào 3/11.

Đường đua đến Nhà Trắng của Trump - Biden

Nguồn VNE