BAOTAYNINH.VN trên Google News

Dương Minh Châu: Tập huấn việc xử lý tình trạng bao chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Cập nhật ngày: 24/06/2009 - 04:09

Bà Bùi Thị Hải Đường - Trưởng phòng NN&PTNT huyện trình bày kế hoạch xử lý lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích

Ngày 24.6, UBND huyện Dương Minh Châu, phối hợp với Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn mở hội nghị tập huấn việc xử lý tình trạng bao chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn huyện.

Trong những năm qua trên địa bàn huyện DMC, đặc biệt là tại 2 xã Suối Đá và Phước Ninh, gần 240 hộ dân đã bao chiếm và sử dụng hơn 300 ha đất lâm nghiệp không đúng mục đích. Tại Tiểu khu 63 thuộc Rừng phòng hộ Dầu Tiếng có hơn 200 hộ bao chiếm diện tích hơn 300 ha (thuộc xã Suối Đá) và tại Tiểu khu 65 Rừng Văn hoá - Lịch sử (xã Phước Ninh) 38 hộ bao chiếm hàng chục ha. Những hộ dân này từng được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhắc nhở, lập biên bản đình chỉ nhiều lần, nhưng các hộ dân vẫn tiếp tục tái phạm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở NN & PTNT, Sở Tư pháp trình bày Quyết định của UBND tỉnh và quy trình, các bước tiến hành thực hiện việc xử lý. Hai xã Suối Đá và Phước Ninh căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và tiến hành các bước theo quy định. Dự kiến trong năm 2009, cơ bản hoàn thành việc xử lý và trồng rừng trên những diện tích bị bao chiếm sử dụng không đúng mục đích theo quy hoạch.

NGUYỄN CÔNG DÂN