Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

Dương Minh Châu: Thiệt hại nông nghiệp gần 6 tỷ đồng do mưa lớn 

Cập nhật ngày: 04/12/2021 - 18:28

BTNO - Ngày 30.11.2021, trên địa 4 xã của huyện Dương Minh Châu xảy ra mưa lớn gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất nông nghiệp, ước thiệt hại 5,8 tỷ đồng.

Nhiều diện tích lúa bị ngập do mưa lớn.

Xã Phan có 159 ha mì trồng đầu vụ Đông Xuân bị ngập úng, ước thiệt hại 1,6 tỷ đồng; xã Chà Là ngập 6 ha lúa, 5 ha hoa màu, 102 ha mì trồng đầu vụ Đông Xuân, ước thiệt hại 1,3 tỷ đồng; xã Phước Ninh ngập 200 ha mì trồng đầu vụ Đông Xuân, ước thiệt hại 2 tỷ đồng; xã Phước Minh ngập 45 ha mì trồng đầu vụ Đông Xuân, ước thiệt hại 0,9 tỷ đồng.

Nhi Trần