FDI 10 tháng đạt gần 19 tỷ USD

Cập nhật ngày: 27/10/2009 - 05:44

Theo thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 10 tháng năm 2009, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 18,926 tỷ USD, bằng 27,1% so với cùng kỳ 2008.

Trong 10 tháng năm 2009, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 8 tỷ USD (mục tiêu giải ngân năm 2009 là 10 tỷ USD) .

Cùng trong thời gian này cả nước có 658 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 14,05 tỷ USD.

Cục Đầu tư nước ngoài cho rằng tuy chỉ bằng 21,7 % so với cùng kỳ 2008 nhưng 14,05 tỷ USD đăng ký mới cũng là con số khá cao trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế hiện nay. Bên cạnh đó có 179 dự án đăng ký tăng vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 4,87 tỷ USD, bằng 95,2% so với cùng kỳ năm 2008.

Cục Đầu tư nước ngoài dự báo, với việc triển khai liên tiếp các chương trình xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước  thời gian qua cũng như sắp tới, nhiều khả năng vốn FDI thu hút mới trong năm 2009 sẽ vượt trên 20 tỷ USD và tiếp tục tăng lên vào các năm sau.

Với lượng vốn đăng ký mới vừa được cấp trong 10 tháng qua, tổng vốn FDI tính từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài đến nay đã đạt hơn 174,7 tỷ USD với 10.805 dự án đang còn hiệu lực.

(Theo chinhphu.vn)