Free Opener - 1 ứng dụng đọc 83 định dạng tập tin

Cập nhật ngày: 22/04/2012 - 05:22

Bạn mệt mỏi vì phải cài đặt quá nhiều ứng dụng để mở những định dạng tập tin khác nhau? Phần mềm thông minh Free Opener sẽ giúp bạn vượt qua được rắc rối này.

Free Opener hoàn toàn miễn phí và không đòi hỏi chương trình nền nào khác để hoạt động. Sử dụng Free Opener, bạn có thể nhanh chóng xem, chỉnh sửa và in 83 định dạng tập tin bao gồm:

 • Code Files (.vb, .c, .cs, .java, .js, .php, .sql, .css, .aspx, .asp)

 • Web Pages (.htm, .html)

 • Photoshop Documents (.psd)

 • Images (.bmp, .gif, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff)

 • XML Files (.resx, .xml)

 • PowerPoint® Presentations (.ppt, .pptx, .pps)

 • Media (.avi, .flv, .mid, .mkv, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .mov, .wav, .wmv, .3gp, .flac)

 • Microsoft® Word Documents (.doc, .docx)

 • SRT Subtitles (.srt)

 • RAW Images (.arw, .cf2, .cr2, .crw, .dng, .erf, .mef, .mrw, .nef, .orf, .pef, .raf, .raw, .sr2, .x3f)

 • Icons (.ico)

 • Open XML Paper (.xps)

 • Torrent (.torrent)

 • Flash Animation (.swf)

 • Archives (.7z, .gz, .jar, .rar, .tar, .tgz, .zip)

 • Rich Text Format (.rtf)

 • Text Files (.bat, .cfg, .ini, .log, .reg, .txt)

 • Apple Pages (.pages)

 • Microsoft® Excel Documents (.xls, .xlsm, .xlsx)

 • Comma-Delimited (.csv)

 • Outlook Messages (.msg)

 • PDF Documents (.pdf)

 • vCard Files (.vcf)

 • EML Files (.eml)

Tuy còn thiếu một số tính năng cơ bản như khả năng kéo thả tập tin để mở trong cửa sổ chương trình, Free Opener chắc chắn vẫn là lựa chọn hữu ích cho bạn.

Download Free Opener (1.6 MB)

Lưu ý: Free Opener đòi hỏi quá trình cài đặt trực tuyến kèm theo yêu cầu cài đặt thêm thanh công cụ, trò chơi, phần bổ sung cho trình duyệt, trình bảo vệ màn hình hoặc ứng dụng anti-virus, tuy nhiên bạn có thể dễ dành từ chối những "khuyến mãi" này nếu không có ý định sử dụng.

H.T (st)