Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 22 triệu học sinh, sinh viên vào năm học mới

Cập nhật ngày: 05/09/2010 - 04:04

Trong bốn ngày, từ ngày 3 - 6.9, hơn 21,8 học sinh, sinh viên và hơn một triệu thầy cô giáo trong cả nước sẽ bước vào năm học mới 2010-2011; trong đó số học sinh ở các cấp là 19,6 triệu học sinh, số sinh viên cao đẳng và đại học hơn 2,2 triệu.

Năm học mới có chủ đề “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục,” ngành giáo dục sẽ tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục; và phát triển mạng lưới trường lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục và đồ chơi trẻ em.

Đây là năm học đầu tiên Bộ Giáo dục Đào tạo thực hiện thí điểm đề án “Dạy học ngoại ngữ ở Việt Nam đến năm 2020”.

Tuy nhiên, năm học 2010-2011 sẽ tiến hành thí điểm tại 100 trường tiểu học trên toàn quốc, chưa triển khai rộng tới 20% học sinh lớp 3 như dự kiến trong đề án. Đặc biệt, các trường ở những thành phố lớn, việc học tiếng Anh vẫn triển khai theo chương trình tự chọn.

Mục tiêu của đề án là đến năm 2020, đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực sử dụng ngoại ngữ độc lập, tự tin trong giao tiếp, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa.

Năm học 2010-2011 sẽ tiếp tục phát huy các kết quả đạt được sau bốn năm thực hiện chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; năm thứ tư thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo;” và là năm thứ ba triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực”.

(Theo TTXVN/Vietnam+)