Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gần 60% giáo viên vượt chuẩn về bằng cấp

Cập nhật ngày: 21/04/2013 - 05:27

(BTNO)- Toàn tỉnh hiện có 10.445 giáo viên, trong đó có 6.107 giáo viên trên chuẩn đào tạo (tức vượt chuẩn về văn bằng), chiếm tỷ lệ 58,4%. Đây là con số mới nhất về đội ngũ giáo viên do Sở GD- ĐT thống kê, công bố.

Giáo viên nhận bằng đại học từ xa (ảnh minh họa).

Trong đó, tỷ lệ giáo viên bậc tiểu học vượt chuẩn cao nhất với gần 77%, giáo viên mầm non trên chuẩn về văn bằng đạt gần 54%. Ở bậc trung học cơ sở, tỷ lệ giáo viên vượt chuẩn đạt 59,4%. Thấp nhất là bậc trung học phổ thông: toàn tỉnh chỉ mới có 53 giáo viên trên tổng số 1.445 người vượt chuẩn về văn bằng, tương đương 3,67%.

Với các bậc học khác, vượt chuẩn là lấy bằng cao đẳng, đại học. Nhưng ở bậc trung học phổ thông, giáo viên vượt chuẩn về văn bằng nghĩa là phải học sau đại học để lấy bằng thạc sĩ. Về chuyên môn, chuyện thi và học thạc sĩ chi phí trong quá trình học rất tốn kém. Theo tính toán, số tiền tỉnh hỗ trợ cho những người theo học thạc sĩ thuộc chương trình đào tạo nguồn nhân lực chỉ đủ trang trải cho một phần ba kinh phí.

Có nhiều nguyên nhân thúc đẩy giáo viên nói chung chấp nhận đi học nâng cao bằng cấp, trong đó có nguyên nhân nhà nước trả lương cho công chức theo văn bằng.

Đ.V.T