Xã hội   Giáo dục

Gần 75% giáo viên vượt chuẩn về bằng cấp 

Cập nhật ngày: 13/09/2017 - 09:27

BTNO - Cấp tiểu học có tỷ lệ giáo viên vượt chuẩn về văn bằng cao nhất.

Giáo viên huyện Tân Biên nhận phần thưởng cuối năm học 2016 – 2017- Ảnh minh hoạ.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, năm học 2017 – 2018, toàn ngành Giáo dục có15.552 công chức, viên chức. Trong đó, khối quản lý nhà nước có 147 người (gồm cả cấp sở và cấp huyện), còn lại khối sự nghiệp là 15.405 người.

Tỷ lệ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về bằng cấp là 12.969 người, tức bằng 99,98%, trong đó có 9.627 người vượt chuẩn về văn bằng (74,21%).

Ở bậc học phổ thông, cấp tiểu học có 5.162 giáo viên vượt chuẩn về bằng cấp, tỷ lệ 89,34%; cấp trung học cơ sở có 2.909 giáo viên vượt chuẩn, đạt tỷ lệ 78,75%.

Đối với cấp trung học phổ thông, số lượng cán bộ, giáo viên vượt chuẩn về văn bằng chỉ có 218 người, tỷ lệ 14,73%. Ở cấp học này, muốn vượt chuẩn về văn bằng thì phải học sau đại học.

Riêng bậc học mầm non có tỷ lệ vượt chuẩn 65,19%.

Cán bộ, giáo viên sau khi được cấp bằng tốt nghiệp (vượt chuẩn) sẽ được chuyển ngạch, nâng hệ số lương đúng với văn bằng được đào tạo.

Đ.V.T