Hoạt động HĐND:

Gần dân hơn, đáp ứng tốt hơn nguyện vọng của người dân 

Cập nhật ngày: 13/03/2020 - 17:00

BTN - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thị Điệp đề nghị Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND các cấp gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong công các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

Thường trực HĐND tỉnh trao cờ luân lưu đăng cai tổ chức hội nghị Thường trực HĐND tỉnh, huyện lần thứ 6 cho HĐND huyện Gò Dầu.

Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua các nghị quyết phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư của 17 dự án đầu tư công trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức 20 cuộc giám sát, khảo sát, 3 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Thường trực HĐND huyện, thành phố tổ chức 4 đợt tiếp xúc cử tri. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đã ghi nhận 79 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 7 kiến nghị thuộc thẩm quyền Trung ương.

Tăng cường giám sát việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng trả lời, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, chỉ đạo các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri. Đến nay, hầu hết đều được UBND tỉnh, các ngành chuyên môn quan tâm trả lời, giải quyết căn bản, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cử tri. 

Hoạt động tiếp công dân được thực hiện đúng theo lịch đăng ký của đại biểu HĐND tỉnh. Trong năm, đã có 14 đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân cùng Thường trực HĐND tỉnh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh và 20 đại biểu HĐND tỉnh tham gia tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại trụ sở Tiếp công dân huyện (nơi đại biểu ứng cử).

Trong năm, đã tiếp được 12 cuộc, với 11 lượt công dân, nhận được 8 đơn khiếu nại và 156 đơn tiếp nhận qua đường bưu điện. Các đơn đủ điều kiện để xử lý đã được chuyển đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn giao Ban Pháp chế trực tiếp khảo sát một số vụ việc cụ thể qua phản ánh của người dân để nắm thông tin, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo.

HĐND tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Tây Ninh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố xây dựng và phát 56 chương trình “Tiếng nói cử tri”, hàng chục bài viết trên trang Vấn đề & Sự kiện của Báo Tây Ninh và Báo Tây Ninh Online, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Qua đó đã góp phần chuyển tải những vấn đề bức xúc của người dân đến ngành chức năng về giao thông, rác thải, ô nhiễm môi trường, nước sạch. Cổng thông tin điện tử của HĐND đã đăng tải được 586 tin, 23 bài và 37 video về hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh, những kinh nghiệm trong hoạt động HĐND, thông tin, thời sự trong tỉnh, các nghị quyết của HĐND tỉnh, thông tin về kỳ họp HĐND, cập nhật các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời ý kiến cử tri của các ngành, các cấp.

Hoạt động giải trình từng bước đổi mới

Thường trực HĐND cấp huyện phối hợp với UBND và các cơ quan có liên quan tổ chức thành công 27 kỳ họp của HĐND huyện, thành phố, đã thông qua 172 nghị quyết. Hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND huyện từng bước được đổi mới, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, có tổ chức khảo sát để nắm thông tin phục vụ tốt cho hoạt động giải trình.

Nội dung giải trình mang tính thời sự, đáp ứng đúng sự quan tâm của đại biểu HĐND và cử tri. Hoạt động tiếp xúc cử tri được chú trọng, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực HĐND huyện tổng hợp và chuyển đến phòng, ban trả lời, giải quyết theo thẩm quyền; quan tâm thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, Thường trực HĐND báo cáo kết quả giám sát bảo đảm theo luật định.

Trong năm, HĐND huyện, thành phố tổ chức được 95 cuộc giám sát, khảo sát, trong đó có 9 cuộc giám sát chuyên đề của HĐND; tổ chức được 18 phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND. Hoạt động giám sát được triển khai thực hiện bảo đảm nội dung chương trình đề ra; các phiên giải trình được Thường trực HĐND quan tâm tổ chức trong thời gian giữa 2 kỳ họp và triển khai các hoạt động giám sát thường xuyên theo luật định.

HĐND một số huyện, thành phố đã làm tốt công tác giám sát các kiến nghị, chất vấn, giải trình; có sự theo dõi, rà soát, tích cực đôn đốc đối với ngành chức năng qua các hình thức như tổ chức phúc tra, tái chất vấn và phối hợp, nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND các cấp còn gặp phải khó khăn, hạn chế như: một số nội dung trình kỳ họp gửi chậm nên gây khó khăn cho công tác thẩm tra của các Ban và nghiên cứu của đại biểu, trong khi đó, phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho hoạt động của HĐND còn hạn chế. Số đại biểu vắng tiếp xúc cử tri vẫn còn nhiều.

Tại một số điểm tiếp xúc, vẫn còn cử tri phát biểu với thái độ gay gắt và phản ánh những vấn đề bức xúc của cá nhân. Công tác chỉ đạo, điều hoà, phối hợp trong hoạt động giám sát của Thường trực HĐND có lúc, có nội dung còn trùng lắp thời gian, đơn vị giám sát, khảo sát; phần lớn do tính chất của nội dung và yêu cầu phát sinh. HĐND một số huyện, thành phố quyết định nội dung chất vấn quá hẹp, do đó, qua giải trình không có đại biểu chất vấn thêm.

Các đại biểu HĐND huyện còn ít tham gia chất vấn tại hội trường. Một số báo cáo thẩm tra thiếu thông tin, chỉ nêu chung chung, không thể hiện quan điểm của Ban về nội dung thẩm tra. Kết quả giám sát của một số huyện, thành phố chưa cụ thể, không rà soát từng nội dung kiến nghị, chỉ tập trung đánh giá công tác tổ chức.

Mới đây, tại hội nghị tổng kết hoạt động HĐND tỉnh, cấp huyện năm 2019, bà Phan Thị Điệp- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND các cấp tập trung triển khai chương trình, kế hoạch đề ra theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động, tích cực phối hợp với UBND, UB.MTTQ cùng cấp để chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các kỳ họp, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển; triển khai chương trình giám sát bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm tập trung vào các vấn đề dân sinh bức xúc, những lĩnh vực quan trọng của địa phương.

Quan tâm rà soát và phúc tra việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, giải trình, chất vấn; tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nghiên cứu tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề và tăng cường việc theo dõi, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật… nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu phát triển của tỉnh nhà và nguyện vọng của cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND các cấp gần dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, tạo sự đồng thuận trong công các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tiếp tục nâng cao trí tuệ, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào các hoạt động của HĐND trong năm 2020.

Đại Dương