Công nghệ   Ô tô - Xe máy

Gần một tỷ chọn CR-V hay Santa Fe? 

Cập nhật ngày: 30/08/2020 - 20:38

Cả hai cùng bảy chỗ nhưng khác và trang bị, giá bán chênh nhau vài triệu.

 

Cả hai cùng bảy chỗ nhưng khác phân khúc và trang bị, giá bán chênh nhau vài triệu.

Nguồn VNE