Ghi đè lên tập tin Windows 7 khi hệ thống không cho phép

Cập nhật ngày: 18/10/2010 - 10:21

Khi cố gắng để thay đổi tập tin hệ thống, bạn sẽ gặp thông báo lỗi: “Access denied: You need permission to perform this action.” (Truy cập bị từ chối: Bạn cần sự cho phép để thực hiện hành động này). Ngay cả khi bạn đăng nhập bằng quyền quản trị cũng không thể thực hiện được việc ghi đè lên tập tin hệ thống. Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi này và ghi đè lên tập tin hệ thống khi cần thiết (thay đổi giao diện Windows 7 hay Windows Media Player).

Các bước thực hiện như sau:

Cách 1:

- Nhấp vào Orb (menu Start), gõ cmd vào hộp tìm kiếm, nhấn chuột phải vào cmd.exe và chọn Run as administrator.

- Bây giờ, bạn gỡ bỏ quyền sở hữu của tập tin hệ thống bằng cách gõ lệnh sau đây:
takeown / f C: \ Windows \ System32 \ wmpeffects.dll và nhấn Enter (thay thế C: \ Windows \ System32 \ wmpeffects.dll là đường dẫn đến tập tin bạn muốn thay thế). Nếu thành công, bạn sẽ thấy một thông báo như thế này.

- Sau đó, gõ vào lệnh dưới đây. Điều này sẽ cho phép bạn lấy quyền sử dụng các file hệ thống:
cacls C: \ Windows \ System32 \ wmpeffects.dll / G: F (thay thế với tên người dùng của bạn) và nhấn Enter.

- Nó sẽ hỏi bạn xem bạn có chắc chắn để làm điều đó? Gõ phím Y và nhấn Enter lần nữa.
- Bây giờ, bạn có thể dễ dàng ghi đè lên file hệ thống mà không có bất kỳ vấn đề lỗi xảy ra.
Cách 2 :

- Trước tiên, bạn tải gói tập tin sau : http://tinyurl.com/26jtbpz. Giải nén ra, bạn thu được thư mục chứa hai file Install Take Ownership.regRemove Take Ownership.reg, bạn nhấn đúp chuột lên Install Take Ownership. reg để cài đặt thông tin vào registry hệ thống. Trên menu ngữ cảnh lúc này sẽ có thêm lệnh Take Ownership để bạn chiếm quyền kiểm soát tập tin / thư mục hệ thống của Windows 7.

- Bây giờ, bạn chỉ việc nhấn phải chuột lên file / thư mục hệ thống cần thay thế > chọn lệnh Take Ownership. Những thao tác như đổi tên, xoá bỏ, di chuyển,... các file / thư mục hệ thống trước đây không thể thực hiện được, nay đã được giải quyết một cách dễ dàng.

Lam Kiều (st)