Ghi tập tin lớn hơn dung lượng DVD

Cập nhật ngày: 26/01/2012 - 10:35

Một tình huống mà bạn đọc thường “băn khoăn” là làm thế nào dùng phần mềm Nero để ghi một tập tin (file) ISO, ví dụ có dung lượng 6,7GB vào 2 đĩa DVD 4,5GB, sao cho sau khi ghi xong DVD1 thì máy sẽ yêu cầu bạn đưa tiếp DVD2 vào.

Trước tiên chúng ta cần làm rõ một vài khái niệm và nhu cầu để từ đó đưa các hướng giải quyết. Tập tin *.ISO là file ảnh của 1 hệ thống thư mục và file được dùng để ghi lên CD hay DVD. Để ghi file *.ISO (tức hệ thống file) có kích thước lớn hơn dung lượng đĩa DVD (ví dụ trong trường hợp của bạn là 6,7GB so với 4,5GB) lên DVD, bạn có thể dùng một trong các phương án sau :

1. Ghi file *.ISO lên đĩa “hai lớp” DL-DVD (dual-layered). Hiện các đầu DVD mới đều hỗ trợ DL-DVD và có thể ghi DL-DVD với dung lượng tới 8,5GB.

2. Dùng tiện ích quản lý và giải nén (bung) file *.ISO ra dạng rõ (hệ thống thư mục), ví dụ như tiện ích UltraISO, tổ chức lại thành 2 hay nhiều hệ thống thư mục sao cho hợp lý, mỗi hệ thống thư mục có dung lượng nhỏ hơn hay bằng dung lượng DVD. Sau đó ghi lần lượt mỗi hệ thống thư mục lên từng DVD.

3. Dùng tiện ích Nero ghi file này lên DVD ở chế độ “nhiều phiên” multisession, Nero sẽ tự ghi file này lên DVD, khi hết DVD, Nero sẽ yêu cầu bạn thay đĩa DVD trắng khác và tiếp tục ghi.
4. Xem file *.ISO như một file dữ liệu nhị phân, dùng tiện ích WinRAR (hay tiện ích có cùng chức năng) tách file *.ISO ra thành nhiều file nhỏ với dung lượng có thể ghi lên DVD được. Sau đó dùng tiện ích ghi DVD ghi từng file nhỏ lên từng DVD. Muốn dùng lại file *.ISO gốc, bạn sao (copy) các file trên các DVD vào đĩa cứng, dùng chức năng “Extract” của tiện ích WinRAR để kết hợp chúng lại thành file gốc ban đầu trước khi sử dụng lại.

Ví dụ qui trình dùng WinRAR để ghi file có kích thước lớn như sau :

1. Cài WinRAR vào máy.

2. Duyệt hệ thống file, chọn thư mục chứa file để hiển thị file cần ghi. Nhấn phải chuột trên file cần ghi để hiển thị trình đơn (menu) lệnh, chọn tùy chọn (option) “Add to Archive...” để hiển thị cửa sổ “Advanced Name and Parameters”, chọn thẻ (tab) “General”, duyệt tìm và chọn option “DVD+R: 4481 MB.” trên danh sách (listbox) “Split to Volumes, Bytes”.

3. Nhấn nút “OK” để WinRAR bắt đầu tách file gốc thành nhiều file nhỏ để ghi lên từng DVD. Ví dụ nếu file gốc là 16GB, nó sẽ bị tách thành 4 file nhỏ, mỗi file khoảng 4GB, đủ nhỏ để ghi lên mộy DVD riêng biệt.

4. Dùng tiện ích ghi DVD (có sẵn của Windows hay của hãng thứ ba) và ghi từng file nhỏ lên một DVD riêng.

L.K (st)