Giá điện tăng 7,5 %: Điện cười, người khóc

Cập nhật ngày: 17/03/2015 - 10:32