Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc

Cập nhật ngày: 29/05/2022 - 21:12

BTNO - “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc”. Đó là chủ đề và thông điệp kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Huy Liệu