Bến Cầu:

Giám sát công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất công ích tại phòng Tài nguyên và Môi trường 

Cập nhật ngày: 08/11/2021 - 10:13

BTNO - Mới đây, đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Bến Cầu do ông Bùi Viết Hùng- Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất công ích tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Thường trực HĐND huyện Bến Cầu giám sát chuyên đề công tác quản lý, khai thác và sử dụng đất công ích tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Hiện toàn huyện có 4.141,88 ha đất công và 231,31 ha đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích 5%. Qua rà soát, hiện có 0,05 ha đất công cho 1 trường hợp mượn; 0,76 ha đất công bị 11 trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, khiếu nại.

Theo quy định, 231,31 ha đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích 5% do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng thì không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ năm 2012, UBND các xã, thị trấn triển khai cắm được 1.135 mốc để quản lý.

Hiện có 40,78 ha đất công ích cho 10 trường hợp thuê; 18,68 ha cho 3 trường hợp mượn, 31,57 ha bị 30 trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, khiếu nại và 12,7 ha đất nông nghiệp cặp biên giới tạm cấp cho 25 trường hợp. Năm 2020 và 9 tháng năm 2021, xảy ra 1 trường hợp chiếm đất công ích để cất nhà ở và sản xuất tại xã Long Chữ.

Ông Bùi Viết Hùng- Phó Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu ghi nhận những nỗ lực của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện trong công tác quản lý, cắm mốc đất công và đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích 5%. Tuy nhiên, còn rất nhiều diện tích đất công ích là cho mượn, để trống và đang tranh chấp, khiếu nại, chỉ có một phần nhỏ diện tích cho thuê… nên việc khai thác và sử dụng quỹ đất này còn lãng phí.

Hướng tới, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện là cơ quan tham mưu chính cho UBND huyện trên lĩnh vực đất đai thực hiện luật hoá đất công; quản lý và cắm mốc đất công ích, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp; tham mưu giải quyết và xử lý dứt điểm các vụ việc đất công bị lấn chiếm, tranh chấp và khiếu nại; thực hiện đúng trình tự giao đất công phải đúng luật.

Quang Son