Giá trị sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 16 %

Cập nhật ngày: 23/10/2009 - 05:43

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) tháng 10.2009 đạt trên 559 tỷ đồng, tăng 3,6% so tháng trước. Các thành phần kinh tế đều có mức tăng trưởng từ 0,76% đến 6,6% (tăng cao nhất là kinh tế ngoài quốc doanh 6,6%). Trong 9 ngành công nghiệp chủ yếu thì có 8 ngành tăng từ 0,6% đến 13,4% (ngành sản xuất chất khoáng phi kim loại có tốc độ tăng trưởng cao nhất 13,4%, trong nhóm ngành này nhà máy xi măng Fico có mức tăng 32%), ngành điện giảm trên 21%. Có 6/8 sản phẩm tăng so tháng trước từ 2% đến 31,6%: trong đó bột củ mì, muối ớt tăng trên 12%; giày thể thao tăng 22%; Clinker Forland tăng 32%.

Luỹ kế 10 tháng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 5.299 tỷ đồng (giá cố định 1994), tăng 16% so cùng kỳ năm trước (10 tháng 2008 có tốc độ tăng trưởng tương ứng 13%). Đặc biệt luỹ kế bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10.2009, tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức 2 con số từ 12% đến 16%, chứng tỏ sản xuất công nghiệp trong tỉnh đang phục hồi, phát triển với tốc độ cao.

So cùng kỳ năm trước, trong 10 tháng qua giá trị sản xuất công nghiệp ở tất cả các khu vực kinh tế đều có mức tăng trưởng: kinh tế nhà nước tăng cao nhất 60%, kinh tế ngoài quốc doanh tăng 16%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 5% (riêng Khu Công nghiệp Trảng Bàng tăng trên 21%). Một số ngành công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng, tăng trưởng cao, rất cao, đột biến: dệt may tăng 61%, sản xuất chất khoáng phi kim loại tăng 201%, điện, sản xuất giường tủ bàn ghế tăng từ 18% đến 22%; sơ chế da, chế biến gỗ tăng từ 3 đến 11%. Song cũng còn một số ngành do thiếu nguyên liệu, đầu ra tiêu thụ sản phẩm có khó khăn... cho nên tăng trưởng có giảm so với cùng kỳ: ngành sản xuất lương thực, thực phẩm và đồ uống giảm 3% (trong đó 3 nhà máy đường giảm 17%); sản xuất sản phẩm từ cao su giảm 4%. Một số sản phẩm chủ yếu tăng: bột củ mì tăng 16%; gạch các loại, quần áo các loại tăng từ 44 đến 59%; muối ớt tăng 87%; giày thể thao giảm 39%.

V.D.Q

 


Liên kết hữu ích