BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng trên 15%

Cập nhật ngày: 30/09/2009 - 05:58

Nhà máy xi măng Fico.

Theo thông tin từ Cục Thống kê Tây Ninh cho biết, 9 tháng đầu năm 2009, mặc dù ảnh hưởng khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, nhưng sản xuất công nghiệp trong tỉnh vẫn duy trì phát triển, tốc độ tăng trưởng cao. Ước giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng (giá cố định 1994) đạt 4.739 tỷ đồng tăng 15,2% năm trước (tương ứng cùng kỳ năm trước tăng 12,2%; cuối năm có thể đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh 12,5%).

Đạt được mức tăng trưởng trên chứng tỏ chính sách kích cầu của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tích cực, sự chỉ đạo sát sao, và tổ chức thực hiện của các cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế trong tỉnh trong việc tổ chức sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá...

Ngành công nghiệp không những có mức tăng trưởng chung cao so cùng kỳ năm trước, mà tất cả các thành phần kinh tế đều có mức tăng trưởng, có thành phần kinh tế tăng rất cao so cùng kỳ: kinh tế nhà nước tăng 57,5% (trong đó Trung ương quản lý tăng 71,2%, địa phương quản lý tăng 8,8%); ngoài quốc doanh tăng 15,1%; đầu tư nước ngoài tăng 5,6% (trong đó khu công nhiệp Trảng Bàng tăng 22,4%).

Trong 9 ngành kinh tế công nghiệp chủ yếu, thì có 6 ngành tăng hơn cùng kỳ năm ngoái: ngành sản xuất chất khoáng và kim loại tăng cao nhất, tăng 185,4% (riêng nhà máy xi măng Fico tăng 230 tỷ đồng); kế đến ngành dệt may tăng 61,4%; ngành điện tăng 22,5%; sản xuất giường tủ, bàn ghế tăng 17,7%; tăng từ 3 đến 4,7% có ngành: chế biến gỗ, sơ chế da. Có 3 ngành giảm, đó là: ngành sản xuất lương thực và đồ uống (ngành này có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn nhất trong ngành công nghiệp là 29%) giảm 3,37% (riêng 3 nhà máy đường giảm xấp xỉ 22%); ngành sản xuất sản phẩm từ cao su, plastic giảm 3,25%; ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại giảm 18,8%.

Ngành công nghiệp có 9 sản phẩm chủ yếu thì có 5 sản phẩm tăng, đặc biệt là tăng rất cao so cùng kỳ năm trước: bột củ mì đạt trên 358 ngàn tấn, tăng 14,71%; muối ớt 1.168 tấn tăng 65%; quần áo các loại tăng 69%; gạch các loại 258 triệu viên, tăng trên 46%; Clanke Poolan 509 ngàn tấn. Có 4 sản phẩm giảm: giảm từ 12 đến 16% gồm có sản xuất vỏ ruột xe các loại, đá khai thác và đường các loại; giày thể thao xuất khẩu giảm 37%.

Giá trị sản xuất cũng như một số sản phẩm giảm, nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguyên liệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá còn khó khăn.

V.D.Q


 
Liên kết hữu ích