BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2009 tăng 5,5%

Cập nhật ngày: 28/07/2009 - 09:13

Theo Cục Thống kê Tây Ninh, 6 tháng đầu năm 2009, giá trị sản xuất NLN&TS, giá cố định 1994 đạt 2.514,6 tỷ đồng, tăng 5,54% so 6 tháng đầu năm 2008 và chiếm 1/4 giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm toàn tỉnh. Các ngành này đều tăng trưởng từ 4,2% đến 8,9%.

Ngành nông nghiệp (gồm ngành trồng trọt, ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp) giá trị sản xuất đạt 2.419,5 tỷ đồng, tăng 5,5% so cùng kỳ năm 2008, chiếm tỷ trọng 96,2% tổng giá trị sản xuất ngành NLN&TS. Trong đó ngành trồng trọt 2.069 tỷ đồng, tăng 5,4%, ngành chăn nuôi 297,5 tỷ đồng, tăng 3,23%, và dịch vụ nông nghiệp 53 tỷ đồng, tăng 24,6%. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp đạt 56,8 tỷ đồng, tăng 4,2%. Giá trị sản xuất ngành thuỷ sản đạt 38,2 tỷ đồng, tăng 8,9%.

Tuy nhiên 6 tháng đầu năm 2009 ngành nông nghiệp đã gặp phải những khó khăn khách quan như: vụ đông xuân 2008-2009 bị ảnh hưởng những cơn mưa trái mùa, năng suất của nhiều cây trồng như: lúa, bắp, đậu phộng, đậu các loại... đều giảm. Đối với cây lúa, rầy nâu phát sinh gây thiệt hại cục bộ ở một số vùng, địa phương trong tỉnh. Về giá cả, giá thu mua củ mì thấp, giá sản phẩm gia súc, gia cầm có nhích lên một chút, nhưng không ổn định, trong khi đó giá thức ăn gia súc, gia cầm tăng liên tục ở mức cao. Do đó tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh ngành nông nghiệp.

KHÁNH LINH